продаж природного газу

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом Детальніше

Роздрібна торгівля газом

торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом Детальніше

Постачання природного газу

населенню, бюджетним установам, промисловим пвдприємствам, юридичним особам Детальніше

Нормативна база

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ринок природного газу


• Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234

• Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1541-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 44, ст.749


Переглянути закон


ПОСТАНОВА
Кодекс газотранспортної системи


• Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

• № 304 від 10.03.2016, № 84 від 26.01.2017, № 615 від 28.04.2017


Переглянути постанову


ПОСТАНОВА
Правила постачання природного газу


• Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016


Переглянути постанову


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
постачання природного газу


• Підставою для постачання природного газу споживачу є:
наявність у споживача, об’єкт якого підключений до ...


Переглянути умови


Продаж газу

member

Ціна на природний газ формується в залежності від обсягу придбання, умов оплати:

Ціна газу на червень за 1000 куб.м. складає – 7 850,00 грн/тис.м.куб.

Крім того споживач сплачує ПДВ 20%- 1 570,00 грн.

Всього ціна газу за 1000 куб.м. становить – 9 420,00 грн/тис.м.куб.

Детальніше

Установчі документи

Витяг ПДВ

Завантажити

Протокол зборів

Завантажити

Статут

Завантажити

Витяг з ЄДРПОУ

Завантажити

Документи

Анкета КОМПЛАЕНС

Завантажити

ДОГОВІР (для трейдера)

Завантажити

ДОГОВІР (для споживача)

Завантажити

Продаж газу

Ціна на природний газ формується в залежності від обсягу придбання, умов оплати:

 • Ціна газу на червень за 1000 куб.м. складає – 7 850,00 грн/тис.м.куб.
 • Крім того споживач сплачує ПДВ 20%- 1 570,00 грн.
 • Всього ціна газу за 1000 куб.м. становить – 9 420,00 грн/тис.м.куб.

Розрахунки за поставлені обсяги природного газу пропонуємо проводити протягом місяця споживання природного газу по взаємно-узгодженому графіку.

Вартість природного газу узгоджується щомісячно з кожним споживачем індивідуально з врахуванням об'єму споживання та умов розрахунку.Права та обов'язки постачальника та споживача

Постачальник має право:
 • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 • отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
 • на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;
 • інші права, передбачені Правилами з постачання природного газу та чинним законодавством.
Постачальник зобов'язаний:
 • дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
 • забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 • забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
 • в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
 • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;
 • своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 • пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;
 • створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
 • надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.
Споживач зобов'язується:
 • дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
 • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
 • відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
 • перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
 • відсутності укладеного договору постачання природного газу;
 • інших випадках, передбачених Правилами з постачання природного газу та чинним законодавством.
Споживач має право:
 • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
 • на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
 • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
 • інші права, передбачені Правилами з постачання природного газу та чинним законодавством.

Вирішення спорів

Для врегулювання спірних питань (розбіжностей), прохання звертатися за адресою Україна, 01001, м. Київ, площа Спортивна, 1, корпус А, оф. 1731. Режим роботи: пн-пт з 09:00 до 18:00. Або звертатися за телефоном +38 (044) 2219058, e-mail: lpstrade2018@gmail.com

Відповідальна особа за врегулювання спорів (розбіжностей): директор.

Всі спори (розбіжності), які виникають між Постачальником та Споживачем пов’язані із укладенням, виконанням, зміною, припиненням дії Договору вирішуються шляхом переговорів.

У випадку, якщо спори (розбіжності), не можливо вирішити шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спорів (розбіжностей) до Регулятора ринку природного газу згідно статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або вирішити спори (розбіжності) в судовому порядку відповідно до законодавства України.


Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів, визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 
Переглянути закон

Контакти

Наша адреса

ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД"Юридична адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 4-А Фактична адреса:01001, м. Київ, площа Спортивна, 1, корпус А, оф. 1731


Тел: +38 (044) 221 90 58

ми працюємо з 9:00 до 18:00 субота та неділя - вихідні

lpstrade2018@gmail.com

Ми в соцмережах